Kaavoitusasiaa ja kirjelmiä

Viherlaaksolaiset ry lähetti muistutuksen Keran osayleiskaavasuunnitelmista

Keran alueen massiiviset rakennussuunnitelmat eivät voi olla vaikuttamatta ympärillä oleviin vanhoihin asutusalueisiin. Erityisesti lisääntyvä liikenne ennestäänkin ruuhkaisilla väylillä aiheuttaa huolta. Viherlaaksolaiset ry lähetti yleiskaavasuunnitelmista muistutuksen, jossa painotetaan suuremman alueen yhteissuunnittelun tärkeyttä. Tutustu kirjelmään!

Kuntalaisaloitteen aiheena Viherlaakson osayleiskaava

Asukasillassa Viherkallion koululla 7.10. todettiin Viherlaakson monien hankkeiden ja suunnitelmien jääneen puolitiehen. Kaavoitus on osin vanhentunutta ja pirstaleista ja vaatisi kiireellisesti päivittämistä. Viherlaakson laadittava osayleiskaava toisi suunnitelmiin ryhtiä ja selkeyttä erityisesti nyt, kun vanhan lähiön uusiutuminen vaatii täydennysrakentamista ja lisääntyvä liikenne sujuvuutta. Niinpä Viherlaaksolaiset ry. on lähettämässä kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Viherlaaksoon.

Yksi esimerkki keskeneräisistä, pitkään vuoroaan odottaneista kohteista on  ostoskeskus, joka aikanaan yli 50 vuotta sitten rakennettiin kadun eli silloisen maantien varteen. Nykyinen pääväylä on Viherlaaksontie, johon nähden rakennus on  takaperin ja näyttää vähemmän houkuttelevalta. Ostoskeskuksen yritysten ja muiden lähipalveluiden menestyminen  edellyttää paitsi lisää asiakaskuntaa myös viihtyisyyttä, hyvää suunnittelua, sujuvia ajoväyliä ja riittävästi pysäköintimahdollisuuksia.

Turuntien liikenne on ruuhkainen eikä parannusta juuri ole näköpiirissä niin kauan kuin Kehä II:n jatkoa joudutaan odottamaan, siis ilmeisesti parikymmentä vuotta. Muutamin paikoin esim. Kavallinmäessä on ongelmia läpiajoliikenteen vuoksi, kun tonteilta on ajettava  monen mutkan kautta pääväylille. Miten Turuntietä ja tärkeimpiä risteysalueita rakennetaan nyt kun Turuntie  on muuttunut  kaupungin kaduksi?

Kehä II-tien jatkon viipyminen ja naapurialueen Keran voimallinen rakentaminen eivät saa viivyttää Viherlaakson alueen kehittymistä hyvästä asuinalueesta entistä paremmaksi.

Osayleiskaava-aloitteeseen voi tutustua lähemmin täällä ja halutesaan sen voi käydä allekirjoittamassa Viherlaakson kirjastossa lokakuun aikana. Viherlaaksolaiset ry.

Kuntalaisaloite osayleiskaavan laatimiseksi Viherlaaksoon

Kuusiniementie - kuoppainen tienpätkä  joutanee pian historiaan

Tämän vuoden ensimmäisessä Viherlaaksolaiset ry:n hallituksen kokouksessa 14.1.  oli jälleen esillä ajankohtaista asiaa alueen kaavoituksesta. Erityisen paljon pohdittavaa antoi nykyisin oudosti katkeavan Kuusiniementien rakentaminen yhtäjaksoiseksi  sekä etenkin sen liittyminen sujuvasti Viherlaaksonrannan, Törmäniityntien ja Kuusiniemen risteykseen, joka nykyisin on ahdas ja vaarallinenkin. Turuntien muuttuminen kaduksi eli nyt kaupungin ylläpidettäväksi antanee alueen asukkaille  entistä paremmat mahdollisuudet seurata ja vaikuttaa Viherlaakson turvallisiin ja sujuviin liikenneratkaisuihin. Entä perinteikäs Wikbergin verstasrakennus, josta on haaveiltu vaikkapa monitoimitaloa? Jokohan pientä toivoa olisi siitäkin, että Turuntie kapeamman tilan vaativana  katuna ei pyyhkäisisikään sitä lopullisesti kartalta?

Yhdistyksen nimissä lähetimme  Kuusiniementien katusuunnitelmaa (6573/001)  koskevan  muistutuksen, joka on luettavissa täällä.

Kavallinmäen liikenne - kesto-ongelmako?

Kavallinmäen liikenneväylät lienevät alunperin muotoutuneet suureksi osaksi hevospelien aikaan ja ovat kaikkine kiemuroineen tavallaan toki idyllisiä. Ongelmia tuottaa lisääntynyt läpiajoliikenne, jonka parhaat ratkaisut, esim Turuntienportin avaaminen, ovat kuitenkin naapurikaupungin vallassa.

Viimeksi nähtävänä olleeseen Kavallinmäen asemakaavan muutosehdotukseen  lähetimme yhdistyksen mielipiteen Matti Metsärannan muotoilemana.

Viherlaakso eteläinen, (Kavallinmäki), 150522, asianumero  3839/10.02.03.2012.

Suojeltu Kraatzin huvila ja viereisen alueen kaavoitus  (kortteli 61117 alue 150336)

Tutustu Viherlaaksolaiset ry:n kaupunginsuunnittelulautakunnalle lähettämään

kirjalliseen mielipiteeseen!

 Kraatzin huvilan suojelu ja kaavamuutos,Viherlaaksolaiset ry:n mikraatzin_talo.jpg