HALLITUKSEN JÄSENET 2018 Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Sirkku Ylinen (pj)

sirkkuylinen@gmail.com

Susanna Javanainen (siht)
susannajav@hotmail.fi 045 2361507
Aaro Knuts aaro.knuts@gmail.com 040 5605628
Mikko Nurmi (siht/tal.hoit) mikkotnurmi@gmail.com 050 5941814
Jani Tornikoski jtornikoski@gmail.com
Arja Suhonen arjuska@welho.com
Carita Virkkunen carita.pirttijarvi@gmail.com 040 5292966
VARAJÄSENET
Matti Metsäranta (varapj) matti.metsaranta@kolumbus.fi 040 7187538
Veikko Uusitalo veikkouutalo@gmail.com 0505113809