HALLITUKSEN JÄSENET 2017 Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Sirkku Ylinen (pj)

sirkkuylinen@gmail.com

Rosa Hirvasvuopio
r.hirvasvuopio@gmail.com 040 5914519
Aaro Knuts aaro.knuts@gmail.com 040 5605628
Mikko Nurmi (siht/tal.hoit) mikkotnurmi@gmail.com 050 5941814
Jani Tornikoski jtornikoski@gmail.com
VARAJÄSENET
Matti Metsäranta (varapj) matti.metsaranta@kolumbus.fi
Arja Suhonen arjuska@welho.com