Viherlaaksontori ympäristöineen aiheena asukasillassa 14.11.

Espoon kaupunkitekniikan keskus on aloittanut kauan odotetun Viherlaaksontorin ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien perusparannussuunnitelman laatimisen. Asukasillassa Viherlaakson kirjastossa olivat suunnittelualuetta esittelemässä ja asukkaiden kysymyksiin vastaamassa projektipäällikkö Heli Enberg ja liikennesuunnittelija Antti Savolainen kaupunkitekniikan keskuksesta ja projektipäällikkö Tommi Kärki ja projektisihteeri Verna Kaipainen WSP-liikkeen edustajina.

Tarkoitus oli ennen kaikkea kartoittaa asukkaiden toiveita suunnittelun tueksi. Yleisöä oli koolla lukusalin täydeltä ja mielipiteitä vaihdettiin vilkkaasti. Ongelmana on ennen kaikkea autoliikenne torialueella. Osa on toki väistämätöntä inva- ja huoltoliikennettä. Pysäköintipaikoista on pulaa ja portaat alapihalta ylös ovat todella hankalat. Kievarinraittia ei voida läpiajolta sulkea myöskään siksi, että poliisiauton näkyminen raitilla koetaan turvallisuutta lisääväksi. Suunnitelmissa oli kaavailtu torin ostoskeskuksen puoleisen reunan tulevan kevyen liikenteen käyttöön ja Sylvi-kodin puoleisen reunan ajoneuvoille. Tätä vastustettiin siksi, että kävelijät haluavat mieluummin kulkea aurinkoisemmalla puolella.


Suunnittelijat painottivat, että projekti on vasta aivan alkuvaiheessa. Seuraavan kerran suunnitelmiin on mahdollista tutustua infotilaisuudessa, joka järjestetään kaupunkitekniikan keskuksen esittelytilassa Espoon keskuksessa Virastopiha 2 C ilmeisesti helmikuussa.

Asukasilta kirjaston lukusalissa ma 14.11. kl0 18-19.30

Asukasillan aiheena on Viherlaaksontorin ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien perusparannushanke. Esittelijänä on suunnittelija Heli Enberg. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden toiveita suunnittelun tueksi. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

On todella hienoa, jos torin halkeilleista laatoista viimein päästään eroon ja torille suunnitellaan uusia kalusteita, istutuksia ja valaisimia. Mutta miten liikenne pystytään järjestämään toimivaksi ja turvalliseksi siten, etteivät autot jatkuvasti ajelisi kävelytiellä?

Tervetuloa visioimaan uutta upeaa toria ympäristöineen

Suomi 100 v. -hanke - kansallinen kaupunkipuisto Espooseen

Todellakin, ensi vuonna on aihetta juhlaan. Myös EKYL, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto on kannustanut jäsenjärjestöjään miettimään, miten Suomen itsenäisyyden 100 v. -juhlavuosi tulisi toiminnassa huomioiduksi.

Kenties juhlavin Suomi 100 v. -idea on kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Espooseen. Aloitteen tekijöinä ovat Kirkkojärvi takaisin -yhdistys ja Pro Espoonjoki ry., jonka jäsenjärjestö Viherlaaksolaiset ry:kin Jouko Kostamon edustamana on. Kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin anomuksesta.

Puisto kattaisi koko Espoonjoen vesistön alueen rannikolta Glimsinjoen reittiä Pitkäjärvelle ja Lippajärvelle sekä Glomsinjoen reittiä Bodomjärvelle ja Matalajärvelle. Siihen voisi kuulua myös Nuuksion kansallispuisto ja Keskuspuisto.

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta. Siihen tulee sisältyä merkittävää kulttuuriympäristöä sekä tärkeitä luonnonalueita tai merkittäviä puistoympäristöä Kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä. Espoonjoen vesistön alue täyttäisi hyvin nämä kriteerit. Hanke on jo esitelty kaupungin päättäjille. On jännittävää nähdä, miten se menestyy tästä eteenpäin