Uusi kävelyreitti Kahisevanmäkeen

Vuosikausia viereillä ollut puistopolku ehdittiin rakentaa ennen lumentuloa  Kahisevanmäen metsikköön.  Rakennustyöt  aloitettiin 14.12..

Koska puistopolku yhdistyy ennestään hiljaiseen, päättyvään Kahisevanmäki-katuun, lähinaapureilla on ollut huoli kadun liikennemäärien lisääntymisestä ja  turvallisuudestakin.  Epäilyksiä ja vastustusta ovat herättäneet myös rakennettavan polun vaikutus ennestään luonnontilaiseen metsikköön ja pohjavesien imeytymiseen.

Kaupungin puolesta vakuutetaan, että  polku rakennetaan entisen ”kinttupolun” päälle luontoa säästäen, mahdollisimman vähän puita kaataen ja aikaisempaa suunnitelmaa kapeampana, vain 2 m. leveänä. Myöskään pohjavesien virtauksista  ei naapurikiinteistöille pitäisi olla huolta.

Uusi kävelyreitti Kahisevanmäkeen
Siirry sivun alkuun