KAVALLINMÄEN KAAVAMUUTOSHANKE  OLI  VILKKAAN  KESKUSTELUN AIHEENA   KIRJASTOSSA JÄRJESTETYSSÄ ASUKASTILAISUUDESSA  10.1.2011. 

Kavallinmäen kaavamuutoshankkeesta annettujen  lausuntojen ja nähtävillä olleiden asiakirjojen pohjalta Viherlaaksolaiset ry:n pj. Matti Metsäranta laati seikkaperäisen yhteenvedon, joka  lähetettiin  kaupunkisuummitteluviranomaisille.

KAVALLINMÄEN KAAVAMUUTOSHANKE  OLI  VILKKAAN  KESKUSTELUN AIHEENA   KIRJASTOSSA JÄRJESTETYSSÄ ASUKASTILAISUUDESSA  10.1.2011. 
Siirry sivun alkuun